7 januari 2020

Project ‘Naar de Top’ van start bij De Zijlen

Op maandag 6 januari 2020 was de feestelijke kick-off van het project ‘Naar de Top’ bij zorgorganisatie De Zijlen. Naar de Top is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking, over persoonlijke groei en talentontwikkeling. Dit trainingstraject wordt mogelijk gemaakt door de LFB en het ministerie van VWS.

In Naar de Top werken De Zijlen en LFB samen. De LFB biedt het trainingstraject aan bij tien zorgorganisaties, waaronder De Zijlen.

De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Groningen.
De LFB is een landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
Het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het project financieel mogelijk.

De kick-off op 6 januari is het startsein voor het eerste traject, de training: ‘SAMEN naar de top’.

Kennis maken
Bij de aftrap waren cliënten en medewerkers van de Zijlen, coaches en ervaringsdeskundigen van de LFB en vertegenwoordigers vanuit het ministerie van VWS.
In de training ‘SAMEN naar de top’ leren de deelnemers hoe zij hun ervaringskennis kunnen gebruiken om anderen te kunnen versterken.

Sterk, Stevig en Stoer
Als de deelnemers de training ‘Samen Naar de Top’ met succes hebben doorlopen, gaan zij een belangrijke rol spelen bij de andere drie trainingen van Naar de Top: STERK, STEVIG en STOER. Alle vier de trainingen richten zich op persoonlijke groei en talentontwikkeling, maar verschillen in vorm. Zo kunnen alle cliënten van De Zijlen aan een training deelnemen, als ze dat willen. In 2020 kunnen 100 cliënten van De Zijlen een training volgen.

Deelnemers van De Zijlen en trainers en ervaringsdeskundigen van de LFB enthousiast van start met de training ‘SAMEN naar de top’.