Gepest en dan?

Tijdens de Denktank bijeenkomsten van de LFB werd duidelijk dat pesten een groot probleem is.
Om het onderwerp pesten op de kaart te zetten zijn wij gestart met het project ‘Gepest en dan?’

Pesten is een groot probleem.
Veel mensen willen er wat aan doen.
En er is een film gemaakt.
Hierin vertellen mensen met een beperking over hun ervaringen met pesten.
Aan de hand van de film hebben we een project bedacht.
Dat project heet ‘Gepest en Dan?’

Wat houdt het project in?

We hebben contact gezocht met de Stichting Aandacht voor Pesten en er is een samenwerking ontstaan tussen deze stichting en de LFB. Er zijn bijeenkomsten over pesten. Georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, verspreid door het land. Zes bijeenkomsten vonden plaats op VSO scholen. De andere zes tijdens themacafés.
Bij deze bijeenkomsten staat de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal.
Hierbij maken we gebruik van de afdeling Scholing en Training van de LFB.
Ook is er een professional aanwezig die deskundig is op het gebied van pesten.
De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige is van groot belang.
Zijn/ haar aanwezigheid kan leerlingen laten zien en ervaren dat pesten ook na de schoolperiode door kan gaan, maar ook dat je er zelf wat mee kunt doen.
Inmiddels is er ook een vernieuwde film gemaakt.
Hierin vertellen jongeren hun ervaringen op het gebied van pesten.

Vervolgbijeenkomsten

Naast deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers zich aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten.
In deze bijeenkomsten gaat het over verdieping, uitwisseling en ondersteuning van elkaar.
Een weerbaarheidstraining maakt onderdeel uit van het programma.
Deze vervolgbijeenkomsten gaan plaatsvinden in Dordrecht, Ede, Winterswijk en Utrecht.
De groepen komen 4 zaterdagen bij elkaar.
Deze vervolgbijeenkomsten worden begeleid door een professional met deskundigheid op het gebied van pesten , samen met de ervaringsdeskundige.

Klankbordgroep

We stellen een groep samen bestaande uit professionals die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking.
Met elkaar onderzoeken we of we op de juiste weg zitten en wat een ieder kan doen om die weg binnen eigen kring en daarbuiten, onder de aandacht te krijgen.

Contact

Jacqueline Moelands of Elke Marijnusse
e-mail: j.moelands@lfb.nu
e-mail: e.marijnusse@lfb.nu
telefoon: 06 118 79 027