Kieskompas met Steffie

Het kieskompas van Steffie is een hulpmiddel voor mensen die niet weten waar ze op moeten stemmen.

Steffie heeft een kieskompas die in begrijpelijke taal is.
Weet je nog niet waar je op gaat stemmen?
Ga dan naar de volgende link van: Kieskompas Steffie.
Steffie help je verder met jouw keuze.