Wat stem jij?

Het project ‘Wat stem jij?’ gaat over kiezen en stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar ook over hoe je dat kunt doen bij andere verkiezingen.
De LFB heeft de cursus ‘Wat stem jij?’ over stemmen en verkiezingen.
En een webpagina met allerlei informatie over dit onderwerp.

In Nederland kun je vanaf je achttiende jaar stemmen bij verkiezingen.
We kiezen dan de mensen die belangrijke beslissingen nemen in de politiek.
Het recht om te stemmen is een mensenrecht.
Dit hebben we met z’n allen afgesproken en in de wet opgeschreven.

Ook als je een beperking hebt, moet je kunnen stemmen.
En je moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen.
Stemmen moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Dit betekent dat:

  • informatie over het stemmen voor iedereen duidelijk is en goed te begrijpen.
  • iedereen goed bij het stemlokaal en in de stemhokjes moet kunnen komen.
  • iedereen het stemformulier makkelijk moet kunnen invullen.
  • iedereen zijn stem zelf, in het geheim, moet kunnen uitbrengen.
  • je hulp moet krijgen die he nodig hebt bij het stemmen.
  • je zelf moet kunnen kiezen wie jou ondersteunt.

Ga naar de webpagina over stemmen en verkiezingen.
En vind nog veel meer informatie over dit onderwerp.


Ans Broelman, ervaringsdeskundige bij LFB, gaf de cursus ‘Wat stem jij?’ in Amersfoort 

“We hebben de cursus gegeven zodat mensen goede informatie krijgen over op welke politieke partijen ze kunnen stemmen. Totaal hebben er 18 mensen meegedaan aan deze cursus. We hebben met de hele club stellingen gemaakt en die stellingen zijn behandeld tijdens het debat. De politici waren heel enthousiast over de avond. Ze hebben goed geluisterd naar alle deelnemers en probeerde in makkelijke taal antwoord te geven. Dat was voor sommige nog wel eens moeilijk. Uiteindelijk heeft ook iedereen gestemd van de groep! Hartstikke goed dat mensen nu ook zelf gaan stemmen.”