26 november 2021

Prokkel duo’s bij de stemlokalen in 2022

Donderdag 25 november was er een Prokkel-bijeenkomst. Hier praatten ervaringsdeskundigen met elkaar over stemmen. En over als duo van mensen met en zonder beperking, meehelpen bij stemlokalen. Bijvoorbeeld bij het stemmen in maart 2022.

Begin dit jaar waren de landelijke verkiezingen.
Verschillende koppels van mensen met en zonder beperking hebben toen meegeholpen in stemlokalen.
De koppels hebben meegeholpen van de activiteiten die je bij het stembureau moet verrichten, zoals id’s controleren, mensen begeleiden en stemmen tellen.

Op de Prokkel-bijeenkomst op 25 november hebben de mensen die eerder als duo hebben meegewerkt, ervaringen met elkaar gedeeld.
Maandag 29 november komt er meer informatie op de Prokkel-pagina over hoe je je kunt aanmelden om mee te doen bij verkiezingen van maart 2022.

Hier kun je lezen wat de taken zijn voor prokkelduo’s bij de gemeenteraadsverkiezingen.