9 februari 2021

Prokkel Meetup 2Daagse 29 januari

Vrijdag 29 februari hebben Frank, coach STERKplaats LFB Leeuwarden en Wouter Ykema, ervaringsdeskundige (in opleiding), een themakamer geleid over STERK in onderwijs.

In deze kamer zaten ongeveer 14 personen van verschillende organisaties.
Frank en Wouter hadden van te voren een aantal stellingen voorbereid. De deelnemers konden aangeven door middel van een duim omhoog of een duim naar benden of ze het eens of oneens waren met de stellingen.

Wouter liet de stellingen zien doormiddel van een a4tje waarop de stellingen stonden door die voor de camera te houden en ook voor te lezen.
Wouter gaf per stelling een aantal deelnemers een beurt om wat te vertellen over de stelling, waarom ze er mee eens of oneens waren.

De deelnemers deden actief mee en er werden af en toe ook onderling wel overlegd over een stelling.

Wouter vond het leuk maar wel spannend om zo een groep te leiden, samen met Frank, online met Zoom.

Prokkel Meetup 2Daagse 29 januari