7 juni 2024

Prokkel zet zich in voor inclusieve stembureaus

Donderdag 6 juni waren de verkiezingen voor het Europees parlement.
Stichting Prokkel organiseerde de inclusieve Stembureaus.
Met de campagne Inclusieve Stembureaus heeft stichting Prokkel ervoor gezorgd dat er nog meer gemeenten actief waren tijdens de Europese parlement verkiezingen.

Inclusieve stembureaus
Bij de verkiezingen van 6 juni waren er 220 gemeenten aangesloten bij de campagne Inclusieve Stembureaus. Vrijwilligers met én zonder verstandelijke beperking zijn aan elkaar gekoppeld als ‘Prokkelduo’. In totaal waren er 350 duo’s. Goed nieuws, vindt stichting Prokkel, want op deze manier wordt de samenleving steeds een stap inclusiever.

Stichting Prokkel, blijft zich inzetten voor het aantal inclusieve stembureaus: “Het zorgt voor meer ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
En voor de meer dan één miljoen mensen in Nederland met een verstandelijke beperking is het heel belangrijk dat ze betrokken worden bij de verkiezingen.
Vaak doen ze taken samen met de andere vrijwilliger, alhoewel sommige mensen het helemaal zelfstandig doen. Net als de andere stembureauleden zijn ook de vrijwilligers met een verstandelijke beperking goed voorbereid”, aldus Marian Geling, landelijk projectleider van de stichting.