20 januari 2019

Prokkelbijeenkomst Joure

Donderdag 17 januari zijn Anneke, Kim, Volken, Kleis en Wouter naar de Prokkel bijeenkomst in het Gemeentehuis van de Fryske Marren in Joure geweest.

De Prokkelbijeenkomst werd georganiseerd om te vertellen wat Prokkel dit jaar, de eerste week van juni, gaat doen.
De Prokkel begint met een Prokkelsterrenslag, dan is er een BeleidsProkkel en een Nationale Prokkelstagedag. Alles bij elkaar heet een Prokkelweek.
Marjan Geling, oprichtster van Prokkel, opende de bijeenkomst daarna kwam de wethouder, Luciënne Boelsma van de Fryske Marren, aan het woord.
Daarna gingen we een spel doen wat georganiseerd werd door de Prokkelambassadeurs van Talant.
Eerst in tweetallen elkaar voorstellen aan door vragen te stellen over favoriete eten, hobby’s, etc.

Er werden een aantal vragen gesteld die je met ‘ja’ of ‘nee’ moest beantwoorden. Maar de Prokkelambassadeurs hadden het zo bedacht dat de ene kant ja is en de andere kant nee. Dus wie voor ja koos moest aan de ja kant gaan staan en als je koos voor nee, moest je voor de nee kant kiezen.
Zo leerde je de anderen beter kennen.
Daarna gaf Marjan Geling, de oprichtster van Prokkel, een presentatie over wat Prokkel is en doet.

De presentatie begon met een voorstelrondje, iedereen stelde zich voor, door te vertellen hoe hij of zij heet, waar hij of zij werkt en waar hij of zij woont.