28 september 2020

Prokkelen bij Burgemeester van Weststellingwerf

Henk van Dijk verteld over zijn Prokkelactiviteit bij Burgemeester van Weststellingwerf. Mijn Prokkel was op 16 september 2020. Die dag mocht ik ‘stagelopen’ bij de Burgemeester van der Nadort van Weststellingwerf.

De burgemeester stond hier gelijk open voor. Door corona kon het in de Prokkelweek van juni niet doorgaan.
Ik heb mijn levensverhaal verteld en tijdens mijn verhaal zijn we in gesprek gegaan. De burgemeester was zeer belangstellend. We hebben gekeken hoe het anders kan, als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking en om hun talenten te ontwikkelen. Vaak kan er meer dan je denkt.

Toen hebben we nog gepraat over de komende verkiezingen en hoe de LFB een politiekdebat kan houden in corona tijd. We hebben ook gesproken over de toekomstige zorg. We waren het over eens dat als het thuis niet meer kan, dat het veilig moet zijn. Met een eigen ruimte, en de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een gezamenlijke ruimte. En niet over maar met mensen respectvol praten.