16 juni 2022

Prokkelstages bij ministeries SZW en OCW

Donderdag 9 juni hebben ervaringsdeskundigen van de LFB beleidsprokkels bijgewoond bij verschillende ministeries.
Zij gingen op bezoek bij het minsterie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Bij een beleidsprokkel praten mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking met elkaar over beleid.

Danny over Armoede
LFB ervaringsdeskundige Danny liep stage bij SZW. Deze stage ging over armoede en hoe je kunt voorkomen dat je verder in de schulden raakt.
Danny: “We hebben het gehad over de problemen die mensen ondervinden als ze bijvoorbeeld een uitkering hebben of te maken hebben schulden.
In het ochtendprogramma ging het vooral over waar de mensen tegen aan lopen als ze een uitkering of Wajong moeten aan vragen bij de gemeente of UWV.
Er waren veel vragen over dit onderwerp.
Tijdens de middaglunch hadden we een gesprek met minister Carola Schouten van Armoede.
We konden haar vragen stellen. Zij stelde ons ook vragen over wat we van deze Prokkelstage vonden.
In het middagprogramma ging het over armoede en hoe je kunt voorkomen dat je verder in de schulden raakt.
Beleidsmedewerkers gaan aan de slag om te voorkomen dat mensen niet verder in de schulden raken.
Door er voor te zorgen dat incasso-opdrachten in de toekomst niet meer over kunnen worden genomen door een andere partij.
Aan het eind van de dag kregen we een diploma uitgereikt door het hoofd van SZW.
En er was weer een mooie Prokkelstage voorbij.”

Tim over onderwijs
LFB ervaringsdeskundige Tim heeft stage gelopen bij het ministerie van OCW bij de afdeling Onderwijs.
Deze afdeling houdt zich bezig met het onderwijs in Nederland.
Zij denken na hoe ze scholen beter kunnen maken en hoe ze kinderen kunnen helpen om beter te leren.
Hoe zij directeuren en leraren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Om te proberen op tijd in te grijpen als het niet goed gaat op school. Bijvoorbeeld omdat kinderen weinig leren of als het niet veilig is op scholen.

We hebben het die dag gehad over hoe iedereen zijn schooltijd was. Op welke school je hebt gezeten.
Wat je leuk vond op school en wat je niet leuk vond van school, waar je tegen aan liep.
We hebben nog een aantal actieve opdrachten gedaan zoals: ‘Hoe ziet jouw ideale (basis en voortgezet onderwijs) school eruit?’
We mochten opschrijven of tekenen waar je dan aan moet denken.
Bijvoorbeeld wat vind je belangrijk op school? Hoe ziet de school eruit?
Of: Wat vond je leuk aan de basisschool en wat niet? Waar moet een directeur aan voldoen op een school?