22 augustus 2018

Gemeente Amsterdam helpt mensen met lichte verstandelijke beperking niet altijd goed

Hoe toegankelijk is gemeente Amsterdam voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Een groep mystery-guests van de LFB ging op onderzoek uit namens de rijksinspecties. Het onderzoek gaat over toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

De mystery-guests klopten met een hulpvraag aan bij de afsprakenbalie en de inloopbale van de gemeente. Ook bezochten ze het sociaal loket van drie stadskantoren.

De groep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, gaf aan vaak vriendelijk geholpen te worden. Toch bleek al snel dat de medewerkers niet altijd op de hoogte waren van de mogelijkheden die de gemeente biedt.

Zodoende konden ze de mystery-guests soms niet goed doorverwijzen. Bovendien vroegen de medewerkers soms te weinig door.

Geen antwoord
De groep probeerde daarnaast antwoorden te vinden via de website. De uitleg op de site bleek voor hen vaak te moeilijk verwoord te zijn. Hetzelfde gold voor brieven en formulieren van de gemeente.
Aan de telefoon waren medewerkers soms niet zo vriendelijk of respectvol, zo ondervonden de mystery-guests. Op e-mails kregen ze vaak helemaal geen antwoord.

‘Niet goed geholpen’
Daarmee ‘helpt de gemeente mensen met een lichte verstandelijke beperking niet altijd goed’, concludeert het TSD. De inspecties adviseren de gemeente daarom om medewerkers een opleiding aan te bieden.
Daarbij zouden ze moeten leren om mensen met een licht verstandelijke beperking beter te herkennen en te helpen. Ook moeten medewerkers volgens de inspecties in de toekomst beter op de hoogte zijn van de oplossingen die de gemeente biedt.

Het TSD heeft eerder een soortgelijk onderzoek uitgevoerd in de gemeenten Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk.

Bron: AT5