4 november 2021

Robin de Groot doet mee aan stadsdebat

Toegankelijkheids- en VN ambassadeur Robin de Groot van STERKplaats Goes, kreeg een uitnodiging om mee te praten over de toegankelijkheid van de stad Goes.
Robin heeft dit stadsdebat bijgewoond in de grote of Maria Magdalena kerk.
Het thema was toegankelijkheid.

Als eerste kregen we een filmpje te zien waarin de sprekers zich voorstelden en vertelden wat er in Goes allemaal toegankelijk moest worden.
Bijvoorbeeld dat pakketjes met de fiets tot aan de deur worden gebracht in smalle straten waar men met de auto kan komen.

En nog veel meer, maar Robin hoorde niks over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Na dat filmpje werd er gevraagd of iemand nog vragen had of een opmerking.
Robin was de enige die zich afvroeg of de gemeente Goes ook rekening hield met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking (mensen met een handicap).

Na afloop heeft Robin nog een afspraak kunnen maken met een van de sprekers die uit willen breiden met een hotel in Goes.
Om daar te gaan kijken om het hotel toegankelijker te krijgen.