8 februari 2024

Samen leren van eenzaamheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder lvb. Het COLLELO project is een nieuw onderzoek om de eenzaamheid onder mensen met een lvb te begrijpen en te verminderen. In het COLLELO project werken onderzoekers samen met mensen met lvb en hun netwerken. De LFB doet mee aan dit project.

Onder mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) is eenzaamheid een groot probleem. 
Veel groter dan bij Nederlanders zonder lvb. 
Dat heeft te maken met de verstandelijke beperking en met hoe daar door mensen zonder verstandelijke beperking mee wordt omgegaan. 

Onderzoek
De regering wil dit probleem verminderen. 
Ze hebben daarvoor flink wat geld uitgetrokken. 
Dat geld is bedoeld voor onderzoek en activiteiten waar mensen met een verstandelijke beperking echt iets aan hebben. 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert dit. 

Aanvraag project goedgekeurd
Onderzoekers in Nederland mochten daarom in 2023 plannen indienen. 
Samen met anderen heeft Paul van Trigt van de Universiteit Leiden het plan Samen leren van eenzaamheid gemaakt. 
Inmiddels heeft NWO besloten dat dit plan vanaf juni 2024 uitgevoerd kan worden. 
Dat doen we dan samen met organisaties die al proberen om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. 
Die organisaties zijn de Landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking (LFB), Prokkel, ABC-Date, Fort van Verbeelding met de Buurtband, Vilans en Movisie. 
Ook drie zorgorganisaties doen mee: Aveleijn, Cordaan en ’s Heerenloo. 
Deze organisaties weten samen al veel over eenzaamheid.

Wil je meer weten over dit project?
Lees dan de eenvoudige beschrijving van het project hier.

Houd de website van de LFB in de gaten voor meer informatie over de LFB en dit COLLELO-project!