18 december 2023

Samenwerken aan inclusie en goede gehandicaptenzorg

Onlangs is er een nieuw kabinet gevormd. Vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg en mensen met een beperking feliciteren de nieuwe Tweede Kamerleden met hun beëdiging op 6 december.

In een videoboodschap nodigen Boris van der Ham (voorzitter VGN), Ellis Jongerius (directeur LFB), Illya Soffer (directeur Ieder(in)) en Luka Doppen (begeleider in de gehandicaptenzorg) hun uit om de komende jaren samen te werken aan een echt inclusieve samenleving en goede gehandicaptenzorg.

Tweede Kamerleden zijn aan zet
De Kamerleden beleven op 6 december de eerste dag van de nieuwe zittingstermijn van de Kamer.
Zij krijgen de komende vier jaar te maken met veel thema’s die ook burgers met een beperking raken. Denk aan zorg, wonen, werken, bestaanszekerheid en onderwijs. Ze spelen een belangrijke rol als het gaat om het realiseren van een echt inclusieve samenleving en een goede gehandicaptenzorg.

Uitgestoken hand om samen te werken
De vertegenwoordigers brengen in de video niet alleen hun felicitaties over, maar steken ook hun hand uit voor een samenwerking. Boris van der Ham nodigt de nieuwe Kamerleden bijvoorbeeld uit tot samenwerking aan goede jeugdhulp voor iedereen die dat nodig heeft. En hij hoopt dat iedereen met een beperking toegang krijgt tot onderwijs. Ilya Soffer ziet een Nederland voor zich waar bestaanszekerheid ook gegarandeerd wordt voor mensen met een beperking. En benadrukt het belang voor Kamerleden om te werken aan een meerjarenstrategie, samen met mensen met een beperking en hun organisaties.

Ellis Jongerius pleit voor toegankelijkheid van sportclubs, festivals en concerten. En wenst dat Tweede Kamerleden bij het maken van beleid samenwerken met mensen zoals zijzelf, die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van (verstandelijke) beperkingen, ‘want beleid kan niet gemaakt worden zonder de mensen waarom het gaat.’ Luka Doppen komt in beeld samen met Mitchel, van wie zij begeleider is. Doppen pleit voor vertrouwen in professionals en minder extra werk door regels en controle. ‘
Dat geeft meer werkplezier en minder werkdruk!’