22 februari 2022

Toetsen uitvoering VN-verdrag Handicap

In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.
Eind maart vindt hiervoor een voorbereidende sessie van het VN-comité plaats in Genève.

Op de agenda staat de rapportage van de Nederlandse staat, de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens en de schaduwrapportage die in 2019 is opgesteld in opdracht van de Alliantie VN-verdrag.

De rapportages staan op de website van Ieder(in).
De rapportages zijn in het Engels.

Klik hier om het bericht te lezen.