12 september 2019

Schaf het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering af

Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft.
Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, ReumaNederland, LOC en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer.
Bovendien moet het verplichte eigen risico omlaag, omdat het voor veel mensen met een aandoening of beperking niet is op te brengen.
De Tweede Kamer spreekt volgende week over eigen betalingen in de zorg.

EigenRisico
In de brief stellen de organisaties dat afschaffen van het vrijwillig eigen risico de solidariteit tussen verzekerden, gezond en ziek, ten goede komt.
En ook voorkomt dit dat mensen kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico, terwijl ze het geld eigenlijk niet hebben om te betalen als ze toch zorgkosten maken.
Dat kan leiden tot zorgmijden.
De organisaties vragen ook aandacht voor het probleem dat mensen soms veel moeten gaan betalen als ze zorg krijgen die uit een ander potje wordt vergoed.
Wie zorg krijgt vanuit de WMO of de ZVW betaalt minder dan wanneer de zorg wordt vergoed uit de WLZ.
Dat kan een drempel zijn voor mensen om zorg aan te vragen die wordt vergoed vanuit de WLZ.
Terwijl ze die zorg eigenlijk wel nodig hebben vanwege hun aandoening of beperking.
Mensen met een langdurige zorgvraag moeten niet door financiele overwegingen ervan worden weerhouden om die zorg te vragen die ze echt nodig hebben aldus de brief.

Bron; Patientenfederatie nederland