3 december 2020

Siem komt interviewen

Wie is Siem en wat komt hij doen?

Mijn naam is Siem Visser en ik heb afgelopen schooljaar stagegelopen bij LFB Leeuwarden en LFB Wolvega. Ik ben toen begonnen met het maken van mijn scriptie om mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening af te ronden. Mijn scriptie onderzoekt de werkwijze binnen de LFB, daarbij zou ik jullie hulp goed kunnen gebruiken.

Ik zal eerst kort uitleggen waar mijn onderzoek overgaat. Frank Dijkstra (mijn stagebegeleider) wees mij erop dat STERKplaats Leeuwarden weinig zicht heeft hoe andere STERKplaatsen inhoudelijk werken aan de missie en visie van de LFB. Omdat er weinig zicht is op hoe andere STERKplaatsen dit doen, zou het kunnen zijn dat waardevolle methoden die binnen de LFB wel aanwezig zijn, niet gebruikt worden bij LFB Leeuwarden.

Deze constatering resulteerde in de hoofdvraag van mijn scriptie:

“Welke handvaten zijn er binnen de lokale STERKplaatsen LFB om de uitvoering van de missie en visie van LFB Leeuwarden te versterken?”

Om dit te onderzoeken zou ik met iedere lokale STERKplaats een groepsinterview willen doen. In dit groepsinterview hoop ik één á twee coaches en vier ervaringsdeskundigen te interviewen over de drie missies van de LFB.

kimberly, wat heb je met Siem besproken?

we hebben het met Siem gehad over de missie en de visie van de LFB

Wat vond je van het gesprek?

Het duurde vrij lang.
Ik vond de vragen wel heel mooi maar ook wel moeilijk.
Als je deze vragen moet beantwoorden krijg je een mooi inzicht over wat je nog kan leren.

Wat heb je er van opgestoken?

We werken wel vanuit de visie van de LFB maar we danken vaak te groot.