24 september 2021

Simpel Switchen Festival over werk en dagbesteding

Op donderdag 23 september hebben LFB ervaringsdeskundigen Danny, Caron, Niels en Michiel meegewerkt aan het Simpel Switchen Festival in Ede.
Het congres ging over ‘simpel switchen’ van werk naar dagbesteding en andersom. Dit congres was voor gemeentelijke instanties.

Caron en Danny vertelden hoe ze van een betaalde baan naar dagbesteding zijn gegaan.

Het is voor sommige mensen niet simpel om te switchen van werk naar dagbesteding.
Danny moest een stap terugzetten in salaris. Omdat hij van een betaalde werkplek terug ging naar dagbesteding.
Het was voor Danny moeilijk om te accepteren dat er geen geschikte baan was.
Als je een beperking hebt, is het moeilijk om een geschikte baan te vinden. Omdat werkgevers bang zijn en een vooroordeel hebben.

Bij het Simpel Switchen Festival ging het erom dat mensen met een beperking  ook mee moeten kunnen doen op de arbeidsmarkt.
Er moet bekeken worden wat iemand met een beperking nodig heeft om deel te nemen aan werk of dagbesteding.
Mensen van instanties moeten zich bewust worden van dat niet ieder mens gelijk is en ze ook een rugzakje hebben.

We hopen dat de deelnemers aan het congres wat geleerd hebben van de ervaringsdeskundigen.