2 oktober 2023

Slechts 3% overheidswebsites toegankelijk

Drie jaar geleden is het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) genomen. Drie jaar later is slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk. Door ontoegankelijke websites kunnen veel mensen met een beperking niet zelfstandig hun zaken regelen bij de overheid.

Op 23 september was het 3 jaar geleden dat het Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid in werking trad. Sinds die tijd moeten overheden verplicht en duidelijk zichtbaar werken aan het toegankelijk maken van hun websites. Dit is heel belangrijk voor mensen met een beperking.

Elke jaar maakt ‘Bureau 200 OK’ een analyse van de stand van zaken van de toegankelijkheid van de overheidswebsites. Dit jaar ziet het er zorgelijk uit: slechts 3% vd websites is volledig toegankelijk en 15 % gedeeltelijk. 
Ieder(in) roept staatssecretaris Van Huffelen dan ook op om het toezicht op de naleving van de wet nu eindelijk goed te regelen.

Lees hier het bericht op de Ieder(in)-site.