Eerst zelf lezen

Probeer de informatie eerst zelf te lezen.
Bedenk van wie de informatie komt. En wat deze informatie voor jou betekent.
Als je niet kunt lezen of dit moeilijk vindt, vraag dan of iemand het voor wil lezen.
Als je de informatie niet begrijpt, kun je vragen of iemand het met jou samen leest.

Je kunt proberen vragen op te schrijven over de informatie die je hebt gekregen.
Je kunt kijken of je de volgende vragen kunt beantwoorden als je de informatie leest:

  • Van wie is de brief of informatie?
  • Waar gaat het over?
  • Voor wie is het bedoelt?
  • Wat moet je doen?
  • Hoe moet je dat doen?
  • Wanneer moet je dat gedaan hebben?
  • Staat er een telefoonnummer, emailadres of website bij?

Deze vragen kun je dan bespreken met familie of begeleiding in je buurt.