Zoeken op het internet

Heb je de informatie gelezen, alleen of samen met iemand?
Dan kun je op internet zoeken naar begrijpelijke informatie over het onderwerp.
Bijvoorbeeld op de website van de organisatie van wie je de informatie hebt gekregen.
Of ergens anders op het internet.

  • Bijvoorbeeld op www.steffie.nl staat veel informatie over praktische onderwerpen.
  • Gebruik internet (Google) om de betekenis van woorden op te zoeken.