22 maart 2022

Speeddates Alfa college Groningen

Vrijdag 18 maart zijn Theo, Wouter en Jenna naar Groningen geweest te speeddaten met 2 jaars studenten van de Maatschappelijke Zorg van het Alfa college in Groningen. Myriam Bouchikhi kwam uit Assen met collega’s naar Groningen.

Wouter ging eerst met de auto naar Theo en daar kwam Jenna ons ophalen om verder te rijden naar het Alfa college in Groningen.
Daar aangekomen stond Myriam Bouchikhi, van STERKplaats Assen, ons op te wachten. Zij had van uit STERKplaats Assen Dirk en Anja meegenomen. Zij gingen ook speeddaten.
Frank Dijkstra (coach STERK in onderwijs Alfa college Groningen) had ons gevraagd om daarbij gevraagd om eraan mee te werken.

Speeddaten is dat je kort, 10 minuten, in gesprek gaat met een student, en die gaat jou vragen stellen over: Wie ben je, hoe oud ben je, hoe ben je bij de LFB gekomen, wat doe je bij de LFB?
Het is de bedoeling dat ze van het gesprek een verslag maken zonder dat ze het opschrijven. Ze moeten dus goed luisteren en daar later een verslag van maken en dat wij dat van de LFB nakijken en terug sturen met eventueel met opmerkingen.

We gingen speeddaten in 2 rondes. We gingen met ze allen, Dirk (STERKplaats Assen) en Anja (STERKplaats Assen), Theo met ondersteuning van stagiaire Jenna (STERKplaats Wolvega) en Wouter (STERKplaats Wolvega) in een lokaal zitten waarbij de studenten aanschoven om de vragen te stellen.
Zo duurde elk rondje 10 minuten en Myriam hield de tijd bij.

We zijn benieuwd naar de verslagen van de studenten zodat we feedback/commentaar kunnen geven waar nodig is.

Speeddates Alfa college Groningen