13 oktober 2021

STERKplaats Nijmegen geeft workshop

Op donderdag 23 september 2021 was het team van STERKplaats Nijmegen samen met Niels en Michiel van STERK in Onderwijs aanwezig op het congres.

Dit congres ging over switchen tussen dagbesteding en werk, wat er zoal mogelijk is en waar behoefte aan is. In de workshop die we gegeven hebben ging het over het werken op een STERKplaats in het onderwijs. Waarom het belangrijk is dat die er zijn. Het was erg leuk om te doen om meer interesse te creëren bij de deelnemers van de workshop. We hebben het gevoel dat ons dit gelukt is.

Er is een mooi artikel over geschreven als digitale goodiebag van deze leerzame dag!

WORKSHOP WERKEN OP EEN STERKPLAATS
‘EEN BEETJE KLAAR MET DE CADEAUBONNENCULTUUR’
Ze willen mee kunnen doen op de werkvloer, aansluiting vinden bij mensen zonder
beperking of leren hun wensen kenbaar te maken bij gemeenten. Werken en leren op
een STERKplaats van de LFB bieden Sandra Gerritsen, Rob Jacobs, Beppie Jansen en alle
andere aanwezigen met een (verstandelijke) beperking die mogelijkheid. Bovenal leren
zij op verschillende manieren hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Met een klein
steuntje in de rug, zo blijkt tijdens de workshop, wordt een beperking al snel een kracht.

De sessie begint met een voorstelrondje aan de hand van ieders sleutelbos. Welke sleutel is
voor jou het belangrijkst? En waarom? Een laagdrempelige maar handige manier om ieder
zich te laten voorstellen. De gekozen sleutel blijkt te kunnen staan voor iemands
zelfstandigheid (“Eindelijk een eigen plek”), maar ook voor een gevoel van vrijheid (“Als eerste
op kantoor kunnen zijn”). De antwoorden verschilden hierbij overigens niet tussen mensen
met of zonder beperking.

Inzet van ervaringsdeskundigheid
Na de voorstelronde ontspint zich een gesprek over de STERKplaatsen die de LFB, de landelijke
belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, door het hele
land heeft. Wat leren studenten er? Hoe kunnen nieuwe studenten zich aanmelden?
Meest interessant nog is de schijnwerper op wat mensen met een beperking nodig hebben
van anderen, zoals van de volgers van de workshop. Hoe kun je als gemeente, UWV of andere
organisatie mensen met een (verstandelijke) beperking helpen?

Een van de antwoorden luidt: “Zet ons in als ervaringsdeskundige. Laat ons aanwezig zijn
bij een overleg, een bijeenkomst, een test van een product, app of website.” Medewerkers van
STERKplaatsen lenen zich echter ook perfect voor het op langere tijd meedenken en
meewerken op een locatie. “Of zet ons in als co-docent of co-onderzoeker.”

Door het inzetten van medewerkers van STERKplaatsen als ervaringsdeskundigen, help je dus
niet alleen hen direct in het opdoen van onder andere werkervaring. Maar je vergaart ook zelf
heel bruikbare inzichten in hoe je als gemeente, UWV of andere organisatie meer kunt doen
voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Direct vragen
Andere antwoorden op de vraag gaan over het serieus nemen van mensen met een
beperking. “Vraag mij direct wat ik heb, vraag dat niet aan een ander.” En over de beloning
van ervaringsdeskundigen: “Betaal me niet uit in bonnen, maar geef me een uurloon. Ik ben
wel een beetje klaar met de cadeaubonnencultuur.