5 februari 2021

STERKplaats Nijmegen werkt mee aan onderzoek RadboudUMC

De STERKstudenten van de STERKplaats Nijmegen hebben meegewerkt aan een onderzoek rondom de impact van COVID 19  voor mensen met een verstandelijke beperking.

Eerste meting impact COVID-19 op laaggeletterden en mensen met LVB afgerond
In november en december 2020 hebben meer dan 400 mensen met LVB of laaggeletterdheid de speciaal ontwikkelde vragenlijst ingevuld. Met deze vragenlijst onderzoeken we de impact van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen op hun mentale gezondheid. Exact dezelfde vragenlijst is ook door bijna 3.000 panelleden van GGD Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid ingevuld om een goede vergelijking met andere groepen te kunnen maken.

Eerste resultaten besproken met doelgroep en professionals
In januari zijn de resultaten uit de vragenlijst met mensen uit de doelgroep via online groepsgesprekken besproken, verder uitgediept en is gezocht naar oplossingsrichtingen. De komende tijd bespreken we de resultaten en oplossingsrichtingen met professionals. In maart delen we de resultaten van het onderzoek met zowel deelnemers als professionals. Heeft u interesse in de resultaten? Stuur dan vooral een mail!

Vervolgmeting start 6 april
Vanaf 6 april kan de vervolgvragenlijst ingevuld worden. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de eerste vragenlijst. Op deze manier houden we zicht op de mentale gezondheid van deze kwetsbare doelgroepen. Heeft u interesse om de vragenlijst onder uw cliënten uit te zetten? Neem dan contact met ons op! Ook als u niet eerder deel heeft genomen aan de vragenlijst kunt u deelnemen.

Studenten van de STERKplaats Nijmegen (HAN) denken met ons mee over de vragen en de resultaten van de vragenlijst.