1 mei 2020

STERKplaats Twente is er klaar voor!

Ook in Twente heerst de Corona.
En ook de medewerkers van STERKplaats Twente, werken thuis in plaats van op het kantoor.
De coaches hebben er voor gezorgd dat alle ervaringsdeskundigen de STERK-map thuis hebben.
Zodat iedereen thuis met de STERK-opdrachten aan de slag kan.

Wekelijks hebben wij via beeldbellen contact met elkaar.
En we houden elkaar via de mail op de hoogte hoe het met ons allemaal is.

Wij, STERKstudenten, vinden het lastig om niet naar de STERKplaats te kunnen.
We missen het samenwerken en we missen het om elkaar te zien.

Iedere dag kijken wij de mail en proberen hier op te reageren als het nodig is.

De coaches hebben wel contact met de scholen om vervolgafspraken te maken.
Over hoe we verder kunnen ná de Corona.
Dit vinden we wel fijn dat er wel gewerkt wordt aan onze toekomst.

We zijn pas in februari gestart en hadden onze opening gepland op 16 maart.
De eerste dag dat de kantoren dicht gingen…
In de periode daarvoor waren we heel erg druk met alles regelen rondom de opening.
We hebben hier veel energie in gestoken en waren ook best een beetje verdrietig dat het niet doorging.

Gelukkig gaan we, als we weer mogen beginnen, een nieuwe datum plannen voor de opening.

Wij hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en dat we snel weer aan de slag te kunnen.

Groeten van de medewerkers van STERKplaats Twente