12 december 2019

Sterkplaatsen bij onderwijsinstellingen

De LFB werkt mee aan het project ‘STERK in onderwijs’.
Vanuit dit project worden Sterkplaatsen opgezet bij onderwijsinstellingen.
Hélène Hooft is projectleider van STERK in onderwijs.

Hélène vertelt over het project.
Het is een project van de LFB, vanuit het programma gehandicaptenzorg Volwaardig Leven van het ministerie van VWS.

Bij het project STERK in onderwijs is het de bedoeling om zes Sterkplaatsen op te zetten in het onderwijs.
Dit kan op een Hogeschool of een Mbo-school.
Op deze Sterkplaatsen worden mensen met een verstandelijke beperking opgeleid tot ervaringsdeskundigen.
Zij doen daarvoor de opleiding STERK van de LFB.

De eerste Sterkplaatsen zijn bij de Hanzehogeschool in Groningen, het Scalda in Goes en de Han in Nijmegen.
Op het ROC in Hengelo gaan ze per 1 februari van start met de Sterkplaats.
Nu zijn ze daar bezig met het werven van een coach en ervaringsdeskundige.

Hélène is landelijk kwartiermaker en zij gaat het project opstarten.
Hélène werkt in het project samen met Niels, Eelco, Jeffrey en Joost van de LFB.
Frank is kwartiermaker in Groningen en Lian in Goes.

Hélène vindt het erg leuk om met dit project aan de slag te gaan.
Ze vindt het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn en om dingen op te zetten.
Ze vindt de samenwerking tussen scholen en de LFB leuk om te doen.

Wil je al wat meer lezen over STERK in onderwijs, kijk dan hier.