9 februari 2023

Stichting Prokkel zoekt vrijwilligers voor inclusieve stembureaus

Op 15 maart zijn er in meer dan 200 gemeentes waar een vrijwilliger met een verstandelijke beperking werkt.
Zij doen dit samen met een maatje zonder verstandelijke beperking en vormen zo een Prokkelduo.
In zo’n 50 gemeenten is nog plek voor een vrijwilliger met een (licht) verstandelijke beperking.
En een aantal gemeenten heeft zelf al een maatje klaar staan.

Wat doet een vrijwilliger?
Wat doet een vrijwilliger op het stembureau eigenlijk?
Bezoekers welkom heten, controleren van stempassen en identiteitsbewijzen, uitdelen van stembiljetten enzovoorts.
Dus als team zorgen dat alles goed verloopt.
Als Prokkelduo doe je samen dezelfde werkzaamheden als de andere vrijwilligers.

Online bijeenkomsten ter voorbereiding
Om het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken, organiseert stichting Prokkel online bijeenkomsten zodat vrijwilligers zich kunnen voorbereiden.
Ook zijn er praktijkdagen waar ze heen kunnen.
De deelnemers horen dan wat ze zoal te wachten staat op het stembureau.
Er zijn ook ervaringsdeskundigen die hun ervaringen als vrijwilliger delen en het is een goede voorbereiding op de toets van de gemeente.

Aanmelden
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij stichting Prokkel.
Op hun website zijn ook antwoorden op veelgestelde vragen te lezen.

Klik hier voor meer informatie over de Inclusieve stembureaus.
Klik hier om je aan de melden als vrijwilliger.