Andries haalt zijn diploma voor spinning-instructeur

In februari van dit jaar kreeg Andries Lever, ervaringsdeskundige bij de LFB, zijn diploma tot spinning-instructeur. Hij deed deze opleiding bij de AALO, een grote opleidingsorganisatie in fitness, health en yoga.

‘Spinning’ is trainen op een speciale hometrainer in de sportschool. Andries geeft ook al les in spinning. “Ik vind sporten in het algemeen heel belangrijk. Ik vind ook dat meer mensen zouden moeten sporten. Ik wil daar zo aan meehelpen.”

Andries werkt bij de LFB. Wat daar vooral gebeurt, is kijken naar talenten van mensen en naar persoonlijke ontwikkeling. Andries: “Ik ben in 2022 gaan kijken naar wat ik graag wil, wat mijn droom is. Ik wilde al langer iets met sport doen. Ik vind sport leuk en het past ook goed bij mij.”

Zoeken naar opleiding
Andries maakte samen met een coach een plan om te kijken naar de mogelijkheden. “Ik heb veel sportopleidingen gebeld. Daar werd mij verteld dat ik eerst een basisopleiding moest hebben. Door mijn beperking kan ik moeilijk leren. Ik wilde graag een praktische opleiding doen. Maar dat is dan dus niet mogelijk. Ik stelde voor dat ik de sportopleiding samen met een buddy of coach zou kunnen doen? Maar ook dat was niet mogelijk. Ik heb landelijke sportorganisaties gevraagd wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er dus niet.”

Andries gaat zelf veel naar de sportschool in Vianen. Daar vroeg sportinstructeur Nathalie aan hem ‘is het niet ook iets voor jou om spinning-instructeur te worden? Dat kan door lessen te volgen via e-learning bij de AALO.’ “Ik heb daar veel over nagedacht en met mensen over gepraat. Ik ben het gaan doen en heb het via een loopbaanbudget van de LFB kunnen betalen.”

Pittig
In oktober 2022 is Andries begonnen. “Ik begon met de lessen voorbereiden. Elke week een uur met een coach én een uur met een begeleider. Ik moest vier keer op zondagochtend om half tien in Amstelveen zijn voor een groeps-les met medestudenten. Ik vond dat best lastig en was er ook zenuwachtig voor. Hoe kom ik daar? Met de scooter en de trein? Meerijden met iemand? Het was een leuke groep mensen. Maar de lessen waren pittig. Het gaat allemaal zo snel. Ik had veel feedback nodig. Dat kreeg ik ook. De docent was heel kritisch.”

Doorzetten
Andries voelde veel druk en spanning in de tijd dat hij de opleiding deed. “Ik heb veel gehad aan de mensen om hem heen. Zij hadden vertrouwen in mij en dat voelde ik. Dat heeft mij ook echt geholpen om door te zetten.” Als examen moest Andries een half uur spinning-les voorbereiden mét muziek. Deze les moest hij ook geven. “Ik kwam 1,5 uur te laat omdat er een OV-staking was… Ik mocht toch mijn examen nog doen. En ik ben geslaagd met een 6. Prima toch, ik heb mijn diploma gehaald!”

Lesgeven
Twee weken later zei de sportinstructeur bij de sportschool van Andries in Vianen: ‘Kom maar op!’ “Ik mocht spinning-les gaan geven daar. Ik kreeg een jaarcontract voor een les geven op de dinsdagavond én als inval als dat nodig zou zijn. Ondertussen heb ik al heel veel ingevallen!”

Eigen manier
Andries is heel blij dat het toch gelukt is. “Het is lastig om met reguliere opleidingen mee te doen. Ik ben blij dat sportinstructeur Nathalie mij heeft aangemoedigd om dit te doen. Toen ik als spinninginstructeur op de sportschool ging werken, heeft zij mij ook veel feedback gegeven. Ze zei, ga het maar doen, ik kijk mee. Het is best lastig om een les te geven. Het gaat snel en ik moet veel onthouden. Maar ik geef de lessen nu op mijn eigen manier en dat gaat goed.”

Andries is blij dat de LFB dit heeft mogelijk gemaakt. “Het is goed om je dromen na te jagen. Ik zou ook graag meer mensen aan het sporten krijgen. Bewegen is het beste medicijn voor een vrolijk en gezond leven.”