Ervaringen van STERKstudent Mycha bij BeleidsProkkel bij I&W

STERKstudent Mycha verteld over zijn ervaringen tijdens de beleidsprokkel bij infrastructuur en waterstaat (I&W).

STERKstudent Mycha verteld over zijn ervaringen tijdens de beleidsprokkel bij infrastructuur en waterstaat (I&W).
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, zijn er verschillende initiatieven, zoals de prokkelweek.
Op 9 juni 2022, in de prokkelweek, heb ik meegedaan aan een BeleidsProkkel bij I&W in Den Haag. Deze BeleidsProkkel ging over openbaar vervoer.

Dat is een van de opdrachten van dit ministerie. Andere dingen die dit ministerie doet hebben te maken met bijvoorbeeld waar er gebouwd mag worden. Maar ook waar wegen en bruggen komen.
Samen met de medewerkers van dit ministerie en de andere deelnemers aan de prokkel hebben we gepraat over de ervaringen met het openbaar vervoer. Wat gaat goed, wat kan beter? Wat voor tips en tops heb je?
Het was een leerzaam gesprek voor alle partijen. Vivianne Heijnen, de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is ook nog bij het gesprek aangehaakt. Later sloten er ook mensen van de NS aan.
Door mijn antwoorden ben ik gevraagd of ik geïnterviewd wil worden voor het een artikel in het interne blad van de NS.
Kortom ik zou het zo weer doen!