Jarno over congres Volwaardig leven 2020

Het programma Volwaardig Leven is een 3-jarig programma van het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport. Elk jaar wordt er een congres georganiseerd om de voortgang van het project kenbaar te maken. Jarno verteld over de online versie van 2020.

Op dinsdag 24 en woensdag 25 november vond het congres Volwaardig Leven 2020 plaats. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft dit congres online plaatsgevonden.

Opzet
Het programma volwaardig leven bestaat uit verschillende projecten, dit zijn:

• Talentontwikkeling
• Vakmanschap
• Begeleiding ä la carte
• Volwaardig leven algemeen
• Innovatie-impuls
• Naasten in beeld
• Clientondersteuning
• Complexe zorg

Vervolgens waren de twee dagen opgedeeld in vier dagdelen.
Per dagdeel stonden een aantal projecten centraal.
De Sessies die op het betreffende dagdeel waren te volgen hadden allen te maken met de projecten die dat dagdeel centraal stonden.

Soorten sessies
Als je gekozen had over welke onderwerpen je een sessie wilde volgen kon je ook nog kiezen uit een dialoog of een lezing.
Bij een dialoog ga je met elkaar in gesprek over het onderwerp terwijl je bij een lezing enkel luistert naar wat er wordt gezegd.
Het een is dus een stukje actiever dan de ander.
Voor de dialogen was er ook nog de keuze om als ’toehoorder’ aanwezig te zijn.
Je bent dus niet te zien of te horen voor andere deelnemers maar kunt wel horen wat er wordt gezegd.
Bij elke sessie, in welke vorm je dan ook deelnam, was er de mogelijkheid om vragen te stellen via een live-chat.

Welke sessies heb ik zelf aan deelgenomen?
Op de dinsdagochtend heb ik deelgenomen aan een sessie over een aantal nieuwe leerlijnen die zijn ontwikkeld.
De ontwikkeling hiervan en ook de sessie zelf werd verzorgd door de  academie van zelfstandigheid.
Met deze leerlijnen voor de sectoren Groen, Logistiek en Facilitair kunnen studenten een branchediploma halen voor één van de drie sectoren.

Voor de middag heb ik ervoor gekozen om als ’toehoorder’ bij een dialoog aanwezig te zijn.
Bij een dialoog waarin deelnemers in gesprek gingen met de klankbordgroep volwaardig leven.
Wat dit voor mij interessant maakte was het feit dat mijn directe collega Andries Lever deels het verhaal verzorgde.
Ook hoopte ik een goed beeld te krijgen van wat de klankwoordgroep doet.
Wellicht liggen er voor mij kansen om in de toekomst voor andere projecten onderdeel uit te maken van een klankbordgroep.

Ik kan na mijn deelname concluderen dat het succesvol geweest is.
Hopelijk kan ik volgend jaar opnieuw aanwezig zijn.

Kik hier!! voor meer informatie over de opbrengst van het congres en de algemene voortgang van het project.