Jenna Seekles

Ik ben Jenna Seekles, 22 jaar en ik woon in Wolvega samen met mijn ouders. Ik volg de MBO opleiding Sociaal Werk op Landstede in Zwolle.
Jenna Seekles

8 September 2021 ben ik begonnen met mijn stage bij de LFB in Wolvega. Na een positief gesprek ben ik met goede moed begonnen bij de LFB.
Eerst was het zoekend wat precies mijn taken zouden zijn en wat er van mij verwacht werd.

In het begin van mijn stage heb ik gekeken hoe het binnen de LFB eraan toe gaat en wat een beetje de bedoeling is wat ik mag gaan doen. Naarmate je hier wat langer loopt wordt het steeds duidelijker wat er van je wordt verwacht en waarbij jij kan helpen. Doordat je iedereen steeds beter leert kennen weet je hoe diegene is en kan je samen werken aan opdrachten binnen de LFB maar ook voor schoolopdrachten. Ik heb geprobeerd om wel wat verschillende ervaringsdeskundigen hierbij te betrekken.

Ik mocht ook mee naar verschillende uitjes van de LFB naar bijvoorbeeld Hogescholen of andere STERKplaatsen. Ik vond het ook leuk om andere ervaringsdeskundige te leren kennen en te horen hoe zij het binnen de LFB vinden en hoe zij het ervaren.

Binnen de LFB doen ze aan de dóór en vóór methode voor mensen met een beperking. Ik vind dit een mooie methode en ik wil dit zeker meenemen naar waar ik terecht mag komen.

De samenwerking met de ervaringsdeskundigen verliep goed en wilden ook altijd een steentje bijdragen aan de opdrachten die ik via school kreeg.

Ik kijk met een positieve blik terug op deze leerzame en leuke stage.