Jij bent de regisseur van jouw eigen leven!

Ervaringsdeskundige Annette heeft een blog geschreven over eigen regie.

Je eigen leven leiden zoals je zelf wil.  Zelf je leven in richten zodat je jezelf kan reden in het leven.

Voor mij is regie zelf beslissen over mijn leven en zelf dingen bepalen. Het is niet de bedoeling dat er voor je geleefd wordt en dat andere de touwtjes in handen hebben over jouw leven. Zelf grip krijgen over jouw eigen leven, ook met een stukje ondersteuning en zorg moet je zorgen dat ouders/begeleiders niet bepaalde dingen van jou overnemen.

Het is belangrijk om eigen keuzes te maken en in eigen kracht te komen staan. Mezelf blijven ontwikkelen en de regie blijven behouden over mijn leven is mijn doel, Ook om mij in mijn eigen kracht te zetten en om te groeien in mogelijkheden.

Je moet niet iemand laten beslissen wat je wel en niet mag, of kan doen en dat ouders/begeleiders jouw zelfvertrouwen beschamen of afpakken, ook je zelfstandigheid behoud en jezelf staande kunnen houden zodat je jezelf kunt reden in het leven.

Regie is voor mij ook grenzen aan geven. Het is belangrijk je sterke kanten naar boven te halen en te kijken naar wat je wel kunt in plaats van wat je niet kunt!

Ook keuzes maken over hoe ik mijn leven invul en zelf mag en kan beslissen wat goed voor mij is. Ook als je verstandelijke beperking hebt is het belangrijk een stem te hebben zodat je zichtbaar bent. Er wordt nog teveel voor ons beslist!

Het is belangrijk controle over je eigen leven te hebben.

Het is belangrijk ruimte te krijgen om je eigen regie te ontwikkelen.

Eigen regie: zelf bepalen

Eigen kracht:  zelf kunnen

Eigen verantwoordelijkheid: zelf moeten of mogen

Zelfredzaamheid: zelfstandig mee kunnen doen.

Mijn redzaamheid met lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht. Door eigen regie kan ik beter met tegenslagen omgaan.

Voor kwetsbare mensen is het niet altijd mogelijk om volledig zelfredzaam/zelfstandig te zijn en eigen regie te hebben. Het meebeslissen van medicatie in eigen beheer houden helpt ook bij een stukje zelfstandigheid en eigen regie, daar mogen ouders/begeleiders ook in meebewegen en jou loslaten dat je niet zo afhankelijk bent van andere.

Je eigen boontjes kunnen dopen zodat je ook bewegingsvrijheid hebt om te beslissen en eigen keuzes te mogen maken.

Jij beslist hoe jij jouw eigen leven leeft, niemand kan jou dat ontzeggen. Jij beslist hoe jij je leven stuurt en inricht Dit is ook de kwaliteit van jouw eigen leven verhogen.

Het is voor ouders/begeleiders ook een kwestie van loslaten en ruimte bieden in ieder zijn eigen groei en geen beslissingen nemen over wat wel en niet goed is.

Ik vind het erg belangrijk dat ook mensen met een beperking worden gezien en gehoord, maar ook dat zij zelf aan stuur staan in hun eigen wereld en leven en dat zij zelf het heft in eigen handen nemen.

Je moet zelf doelen stelen over wat jij wil in het leven. Dus bepaal zelf welke richting jij aan het leven geeft. Ook over hoe je denkt en voelt.

Geef mensen zelf de regie en begeleid ze om henzelf een oplossing te laten bedenken voor alles.

Motto’ regie over eigen hoofd”