Conny Kooijman over kwaliteit met de feestdagen

Conny Kooijman - directeur LFB - vertelt in haar voorwoord voor de nieuwsbrief over hoe zij de kerstdagen beleeft. Ook kijkt ze terug op het oude jaar én vooruit naar het nieuwe jaar. Kwaliteit van leven is bij alles heel belangrijk.

Kwaliteit van leven is heel belangrijk. Dat heeft niet iedereen.
De feestdagen moeten ook van goede kwaliteit zijn.
Ieder heeft zijn eigen keuze in hoe je feestdagen viert of met elkaar doorbrengt.
Zoals: gezellig met je familie en of vrienden of anderen zijn en lekker eten.

Kerst vieren

Naar de speciale kerkvieringen, concerten, naar speciale evenementen gaan.
Met de Kerst zijn juist de kerkvieringen op zijn mooist met de beste kwaliteiten.
De kerk is dan mooi versierd, met een kerststal en kerstbomen.
Prachtige muziek.
Omdat de kerkdiensten op kerstavonden zo mooi zijn, komen meer mensen naar de kerk.
De diensten zijn dan op z’n mooist en er is een goede sfeer.
Ook houden wij ons dan speciaal bezig met de vrede.
Als er vrede is, is je kwaliteit van leven ook veel beter en goed.

Ik ben zelf naar de Kerstmarkt geweest. Zie de foto!

Hard gewerkt

Ik heb gezien dat de LFB-mensen heel hard gewerkt hebben dit jaar.
Er is veel gebeurd, er zijn veel trainingen en workshops gegeven.
Wekelijks en meer dan een keer per week zie je op Facebook en Twitter wat de LFB allemaal doet.

Ook worden onderzoeken gedaan.
De LFB heeft met de rijksinspecties samengewerkt in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).
De LFB heeft met de inspectie de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen.
De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk.
Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek.
Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB.
De mystery guests van de LFB hebben vijf gemeentes getest over hoe toegankelijk het sociaal domein en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten zijn.

25 Jaar LFB
Op 21 juni 2020 bestaat de LFB 25 jaar.
We zijn bezig om te kijken hoe we dat gaan vieren.
We denken aan een symposium met feestelijke afsluiting.

Ik wens jullie goede feestdagen met kwaliteit.
Een goed oud en nieuw en een prettige jaarwisseling.
Tot in het nieuwe jaar!

Conny Kooijman – directeur LFB