Mandy

Mandy was stagiaire bij LFB Wolvega van september 2019 tot en met juni 2020.

Van september 2019 tot en met juni 2020 heb ik stage mogen lopen bij LFB Wolvega.
Ik kijk ik terug op heel wat leerzame ervaringen.
Het mooiste wat ik heb geleerd is gelijkwaardig samenwerken, wederkerig leren en wat eigen regie nu echt is.
In de toekomst hoop ik ook andere mensen te kunnen inspireren, om de belangen van mensen met een beperking te behartigen.