8 juli 2019

Symposium College voor de Mensenrechten/afscheid commissieleden

Donderdag 27 juni waren Myriam, Jeanet, Henk & Wouter in Utrecht voor het symposium ‘Toegang tot het recht’ in het Muntgebouw.
College voor de Mensenrechten had daar een symposium georganiseerd. En een afscheid van enkele commissieleden, waaronder Dick Houtzager.

Rond 13:00 uur waren we in Utrecht om ons aan te melden. We kregen allemaal een keykoord met daarop je naam en voor welk themasessie je had gekozen.
Met z’n vieren hadden we gekozen voor de themasessie ‘Toegang tot het recht voor mensen met een beperking’. Deze werd gegeven door Dick Houtzager.

We begonnen met een opening, die werd verzorgd door de dagvoorzitster Monique Steijns (bestuurslid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten/initiatiefneemster Zwart Zonder Suiker). Daarna kwam de voorzitster van het college voor de rechten van de mens, Adriana van Dooijeweert aan het woord. Zij vertelde over het Jaarlijkse Rapportage van de Mensenrechten en reikte dat uit aan Directeur-generaal Rechtshandhaving en Rechtsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid Anita Vegter.

Het volgende gedeelte was een paneldiscussie. Daar kwamen vier mensen naar voren, van verschillende organisaties, die mochten reageren op verschillende stellingen.
Er werd gesproken over het VN-verdrag, hoe het functioneert, of het goed werkt en over of het beter nageleefd wordt.
Als je dit wilt verbeteren moet je het samen doen met mensen met een beperking. Die weten hoe en wat er verbeterd kan worden, dus maak daar gebruik van!

Daarna was het tijd voor de themasessie ‘Toegang tot het recht voor mensen met een beperking’, deze werd gegeven door Dick Houtzager.
We spraken over de toegankelijkheid van websites, van openbare ruimtes en wat kan er verbeterd worden. Zijn er successen en goede voorbeelden te noemen?

Hierna kwam het afscheid van drie commissieleden en werden de nieuwe leden voorgesteld. Na negen jaar moet iedere commissielid afscheid nemen.
Jeanet en Henk hebben aan alle drie de commissieleden het VN-boekje in makkelijke taal overhandigd. Ze waren er hartstikke blij mee en zouden het gaan lezen.

Groepsfoto met Dick Houtzager