27 oktober 2022

Symposium Ervaringsdeskundigheid, Middin in Den Bosch

Ervaringsdeskundigen Tim en Maria zijn 21 september naar een symposium over ervaringsdeskundigheid, van Middin geweest. De dag begon al vroeg, 10 uur in Den Bosch. Dat hield in dat ze rond kwart over zeven al vertrokken vanuit Rotterdam.

Woensdag, in alle vroegte, zijn Tim en Maria naar Den Bosch afgereisd voor de werkconferentie over ervaringsdeskundigheid. Ze werden netjes met koffie en een Bossche bol ontvangen. Er werd gestart met een welkomstwoord en daarna was er een lezing en gesprek met ervaringsdeskundige over Ervaringsdeskundigheid en Onderzoek . Na een korte pauze hebben waren er workshops.

Maria en Tim zijn beiden naar andere workshops geweest; Maria naar “Wij maken het verschil”, een workshop gegeven door Amarant, SDW en CZ. Tim naar de workshop “ervaring deskundigheid in de klas”

Dit is een kort verslag van díe workshop:

‘Ik had ervaringsdeskundigheid in de klas als workshop, Was erg interessant, we startten met het spel Wie is het?, gevolgd door een dialoog met de aanwezigen. Zo kregen we échte ervaringen te horen.

We kregen ook een goede lunch aangeboden, daarna volgde een lezing en de presentatie Ervaringsdeskundigheid en de Dynamische Driehoek hetgeen ook erg interessant was, toen nog een stuk met filmpjes over hoe ervaringsdeskundigen samenwerken met elkaar. Toen was het terugspeel theater aan de beurt die van alle gebeurtenissen een serie maakten en dat uitvoerden.

Maria’s verslag van haar workshop komt nu, is íetsje langer 😉

‘Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor het regelen van Langdurige zorg (wlz) voor alle inwoners in een bepaalde gebied. Het Zorgkantoor moet er ook voor zorgen dat mensen de juiste LZ krijgen en dat die zorg betaalbaar is en niet te duur.

Kwaliteit van zorg: om de kwaliteit van zorg binnen de zorginstelling te verbeteren gaat het Zorgkantoor in gesprek met: het bestuur van zorginstelling, cliënten en familie van cliënten, cliëntenraden. De wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal.

Werkbezoek: ook gaat het Zorgkantoor op werkbezoek om na te gaan of cliënten tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen. Het Zorgkantoor gaat bijv. op bezoek bij een woongroep, een dagbesteding en een plek waar cliënten kunnen logeren.

En gaat dan in gesprek met cliënten, familie en begeleiding over de thema’s:

– kan een cliënt eigen regie voeren?

– is de zorg persoonsgericht?

– zijn begeleiders voldoende betrokken?

– is de woonomgeving voldoende veilig?

Natasha Koning was afwezig en Tineke Krijsma heeft haar plaats als kwaliteitsadviseur overgenomen.

We hebben een spel gespeeld.

Een ervaringsdeskundige en een begeleider kregen locatiebezoek van een medewerker CZ zorgkantoor. De medewerker van CZ zorgkantoor heeft een anonieme klacht gekregen over de locatie. Voor deze situatie heeft het CZ Zorgkantoor besloten om een ervaringsdeskundige mee te nemen. Waarom? Om gemakkelijker een gesprek op gang zetten.

Een presentatie over wat doet het CZ Zorgkantoor en wie is het.

Als afsluiting was er een borrel. De dag liep op zijn einde en de reis terug vanuit Den Bosch naar Rotterdam kon beginnen… Was een mooie, waardevolle dag.’