Technologie scouts

Technologie is niet meer weg te denken in onze moderne samenleving. Door technologie kunnen wij iedere dag weer contact hebben met mensen, informatie snel bekijken, ons leven organiseren. Denk aan sociale media, websites, apps, het bedienen van je verwarming via je smartphone. Technologie zorgt voor zelfredzaamheid en eigen regie. Maar hoe toegankelijk is die technologie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking?

In het project ‘Technologie scouts’ gaan ervaringsdeskundigen met een (licht) verstandelijke beperking dit onderzoeken. Zij gaan op zoek naar nieuwe digitale technologie. Zij onderzoeken welke kansen deze technologie biedt. En wat mogelijke gevaren of drempels zijn.

Nieuws over Technologie scouts

Technologie scouts

Kickoff bijeenkomst Technologie scouts

Tijdens de kick-off bijeenkomst van het project 'Technologie scouts' konden alle betrokken partijen met elkaar kennis maken. Het was de officiële start van het project. Teamlid Tim Holierhoek vertelt over zijn ervaringen van die dag.

Lees meer

LFB Landelijk

Innovatie-impuls on tour #InZo2023

Het is bijna zover! InZo presenteert dit jaar de Innovatie-impuls on tour. We bezoeken 4 regio’s: Oost, West, Noord en Zuid. In november en december vind je een on-tour-bijeenkomst bij een zorgorganisatie in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten zie, hoor én beleef je hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking.

Lees meer
alle nieuwsberichten

Projectteam Technologie scouts

Samen met het projectteam werken we aan nieuwe informatie over technologische hulpmiddelen.

Sebastiaan Fokke

Coach

lees meer over Sebastiaan Fokke

Harro Zwier

Ervaringsdeskundige

lees meer over Harro Zwier

Jaheed Andishmand

Ervaringsdeskundige in opleiding

lees meer over Jaheed Andishmand

Elvira Grabijn

ervaringsdeskundige in opleiding

lees meer over Elvira Grabijn

Tim Holierhoek

ervaringsdeskundige in opleiding

lees meer over Tim Holierhoek

Agenda Technologie scouts

De Innovatie-impuls gaat on tour #InZo2023! We bezoeken 4 regio’s: Oost, West, Noord en Zuid. Ervaar, probeer en leer over technologie en innovatie in de gehandicaptenzorg van zorgorganisaties in jouw regio.

lees verder

Het is een belangrijke taak in het sociaal werk om present te zijn, ook in de digitale samenleving. Door middel van innovatie in technologie. Tegelijkertijd biedt dit de kans om inwoners meer invloed te geven op technologie, zodat er rekening wordt gehouden met hun behoeften. Met als resultaat dat digitale technologie sociaal wordt ontwikkeld en ingezet.

Hier ligt een belangrijke uitdaging voor alle betrokkenen in het sociaal domein.
Deze uitdaging heeft meer kans van slagen als we samenwerken. Tijdens de (fysieke) netwerkbijeenkomst "Digitaal Sociaal Werk(t)!" willen we bespreken wat er in de toekomst moet gebeuren en streven we naar een mission statement met duidelijke vervolgstappen voor het sociaal werk. Doe je mee?

lees verder

De Innovatie-impuls gaat on tour #InZo2023! We bezoeken 4 regio’s: Oost, West, Noord en Zuid. Ervaar, probeer en leer over technologie en innovatie in de gehandicaptenzorg van zorgorganisaties in jouw regio.

lees verder

De klankbordgroep is gevormd en bestaat uit verwanten en professionals. Tijdens deze eerste online bijeenkomst maken de leden van de klankbordgroep kennis met elkaar en met de projectgroep.

lees verder
de volledige agenda

Op zoek naar passende nieuwe technologie door en voor mensen met een verstandelijke beperking

Technologische toepassingen worden vaak gemaakt op een manier die niet altijd toegankelijk is. Dit blijkt uit de steeds groter wordende digitale kloof. Steeds meer dingen zijn digitaal geregeld. Zo kun je bijvoorbeeld online je bankzaken doen of je verhuizing online doorgeven aan de gemeente. Dit kan heel handig zijn als je goed bent met digitale apparaten.

Maar voor veel mensen is het moeilijk om dingen digitaal te regelen. Deze ontoegankelijkheid beperkt mensen met een verstandelijke beperking in het volwaardig meedoen en zelfstandig leven.

In dit project gaan we reflecteren op technologie door en voor mensen met een beperking.
We richten ons op nieuwe technologie die mensen met een beperking gaat raken.
Zoals sensoren in de woning die bijhouden waar je bent, valpreventie en het elektronisch cliëntendossier.

  • Wat vinden mensen met een verstandelijke beperking van deze toepassingen?
  • Hoe ervaren zij die en waar moeten de ontwikkelaars rekening mee houden?
  • Wat vinden zij ervan als hun data wordt gebruikt voor toepassingen, of als zij begeleiders minder vaak zien?

Door op deze manier op een rij te zetten wat met nieuwe technologie betekent voor mensen met een beperking, zal de nieuwe technologie ook beter aansluiten op de wensen en behoeften.

We gaan met ontwikkelaars en gebruikers in gesprek volgens het door en voor principe.
Door de inzet van ervaringsdeskundigheid dragen we bij aan de toegankelijkheid en de aansluiting van innovaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie over Technologie scouts

Neem contact op met projectleider Sebastiaan Fokke

Sebastiaan Fokke
Email: s.fokke@lfb.nu
Tel. ‭06-18685988

Project ‘Technologie scouts’ valt onder het programma voor de gehandicaptensector ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie van VWS.