21 augustus 2018

Tel mee met Taal dialoogdagen

Hoe kunnen organisaties, bedrijven en de overheid samen laaggeletterdheid aanpakken? Dat was het onderwerp van de dialoogdag van Tel mee met Taal. De komende jaren willen de organisaties meer doen om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. Een goed initiatief!

Eelco​, Conny​ en Jacqueline​ waren aanwezig bij de dialoogdag in Almere. Vanuit hun ervaring dachten zij mee over laaggeletterdheid. Het was een interessante maar pittige dag.

Op de website Telmeemettaal.nl is meer informatie over deze dag.
Er is van deze dag ook een filmpje gemaakt.