20 januari 2021

Thema bijeenkomst Fryske netwurksirkel

Op vrijdag 15 januari 2021 vond een thema bijeenkomst van de Fryske netwurksirkel plaats.

Dit keer was het een digitale bijeenkomst via ZOOM) , deze ging over inclusieve gemeenten (inclusief is dat iedereen mee kan doen).  Er deden VN-ambassadeurs, gemeenten en inclusieverenigingen mee.
Na een algemene uitleg gingen de mensen die meededen uit elkaar in vier groepen, met vier verschillende thema’s.
De thema’s die besproken werden waren: digitale communicatie, openbaar vervoer, hulpmiddelen en openbare gebouwen.

De VN-ambassadeurs vanuit Friesland Wouter Ykema, Kleis Oenema, Theo Regterschot en Nienke de Vries met ondersteuning vanuit de LFB deden we mee aan de verschillende thema groepen vervoer, digitale communicatie en hulpmiddelen. Er werd in de groepjes gesproken over de uitvoering van het VN-verdrag bij de verschillende thema’s. Samen werd nagedacht over wat goed ging en wat beter kan. Waarbij gekeken werd naar de VN-verdrag artikelen.

Veel mensen die meededen wilden nog een keer verder praten met elkaar over onderwerpen vanuit de Omgevingswet. Om zo elkaar verder te helpen en vooral bewust te worden wat het betekent voor de diversiteit (verschillen tussen burgers van gemeente).
De LFB VN-ambassadeurs Wouter Ykema en Jeanet Wardenier gaan de volgende netwurksirkel organiseren met de gemeente Ooststellingwerf.