20 september 2021

Themabijeenkomst 5 jaar VN-verdrag Handicap is er iets te vieren

Op 14 juni is het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland is ondertekend. Dankzij dit verdrag hebben mensen met een beperking dezelfde rechten als iedereen. Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt? Is de positie van mensen met een beperking beter geworden en kunnen zij nu makkelijker meedoen in de samenleving? Is er iets te vieren?

Dinsdag 14 september zijn Jeanet, Henk, Wouter, Nico, Nadieh en Christa naar de Hanze Plaza in Groningen geweest. Hier was een bijeenkomst ‘Is er iets te vieren?’, georganiseerd voor/over het 5 jaar VN-verdrag Handicap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Platform Hattinga Verschure, Zorgbelang Groningen en Zavie.

Verschillende VN-ambassadeurs, belangengroepen en de gemeente waren aanwezig.

De bijeenkomst werd geopend door Roelof Lanting, voorzitter Platform Hattinga Verschure. Hij vertelde over het nu gaat na 5 jaar VN-verdrag handicap.

Hierna kwam Jan Troost, voorzitter denktank Toegankelijke Politiek, aan het woord.
Jan Troost stelde de vraag ‘Hoe kunnen mensen met een beperking mee doen in de politiek? Hoe krijg je mensen met een beperking geïnteresseerd in de politiek? Hoe zorg je dat de samenleving mensen met een beperking bij de politiek betrekt?’

Na de pauze gingen we in discussie met als onderwerp ‘Is er iets te vieren?’

We gingen we met elkaar in gesprek over het VN-verdrag. Wat gaat er al goed en wat kan er beter? Met elkaar in gesprek gaan en blijven is belangrijk, ook moeten we elkaar blijven betrekken bij de uitvoering. Het is belangrijk om makkelijke taal te gebruiken. Om informatie of hulp te krijgen is het nodig om te kunnen blijven kiezen tussen post, telefoon en het internet (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak met de gemeente).

Als laatste gingen we de belangrijkste gespreksonderwerpen bespreken.

5 Jaar VN-verdrag Handicap-Valt er iets te vieren?