4 december 2020

Toegankelijk onderwijs. Voor iedereen. Een leven lang.

College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport gemaakt, dat gaat over toegankelijk onderwijs voor iedereen. Het beleidsteam van de LFB heeft daar ook een rol ingespeeld.

Medewerkers van de LFB hebben meegelezen en meegedacht over of het rapport begrijpelijk genoeg was.

Onderzoek: Wat betekent het recht op onderwijs?
Het recht op onderwijs voor iedereen met een beperking is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag handicap.
Het recht op onderwijs staat ook in de Grondwet en in andere verdragen.

Wat zijn de verschillen?
Daar heeft het College goed naar gekeken door rapporten, overheidsdocumenten en literatuur te lezen.
En door te praten met mensen met een beperking, belangenorganisaties, rijksambtenaren, onderwijsorganisaties en wetenschappers.

Wil je het hele rapport lezen. klik dan hier.