11 juli 2019

Toegankelijk Stemmen

Op maandag 24 juni ging Eelco van de LFB naar Den Haag. Voor een afspraak met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ieder(in), Oogvereniging, LFB, Kiesraad en de Nederlandse vereniging van Burgerzaken (NVVB).

Wij gingen het hebben over het manifest ‘Iedereen kan stemmen’.
Wij hebben nagedacht en gesproken welke thema’s in het manifest iedereen kan stemmen moeten komen.

Mogelijke onderwerpen

  1. Verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van de stemlokalen en beter gebruik van hulpmiddelen in het stemhokje.
  2. Begrijpelijke informatie/ voorlichting over het stemproces.
  3. Betere informatie voor en instructie van de leden van het stembureau.
  4. Beter begrijpelijke informatie over politieke partijen en partijprogramma’s.

Het was een leuke bijeenkomst.