21 december 2023

Toegankelijk vervoer om mee te kunnen doen

Ervaringsdeskundige Eelco Hosman zit in de klankbordgroep van het College voor de Rechten van de Mens. Omdat hij in de klankbordgroep zit is Eelco gevraagd mee te praten over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het College heeft hier een rapport over geschreven.

“De rechten van mensen met een beperking staan onder druk door ontoegankelijk openbaar vervoer (OV).” Dat is de conclusie van de jaarlijkse monitor van het College voor de Rechten van de Mens.

De monitor onderzoekt elk jaar hoe het gaat met het VN-verdrag handicap.
Het gaat ook ieder jaar over 1 thema.
Dit jaar was dit ‘Reizen in het dagelijks leven: toegang tot vervoer en mobiliteit’.

Mensen met een beperking moeten, net als ieder ander, toegang hebben tot vervoer.
Het College roept de overheid op om te werken aan betere toegang tot openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Zodat de mobiliteit van mensen met een beperking verbetert, zoals het in het VN-verdrag handicap staat.

Klik hier om de eenvoudige versie van het rapport van het College over ‘reizen in het dagelijks leven met het openbaar vervoer’.