29 oktober 2020

Toegankelijke verkiezingen en de coronamaatregelen

Afgelopen woensdag heeft de Tweede Kamer een tijdelijke wet voor de verkiezingen besproken.
De tijdelijke wet moet zorgen dat ondanks coronamaatregelen iedereen kan stemmen.

Ieder(in) wil er voor zorgen dat de toegankelijkheid van de stemlokalen en het stemproces niet onder druk komt te staan.
Hier is in de tijdelijke wet nu rekening mee gehouden.

De eerstkomende verkiezingen zijn al op 18 november, dan fuseren een aantal gemeenten in Groningen en in Brabant.
Daarom heeft de Tweede Kamer tempo gemaakt.
De wetswijziging is, met nog een aantal aanscherpingen vanuit de politieke partijen, donderdag al in stemming gebracht en aangenomen.

Toegankelijk en veilig
De belangrijkste punten uit de tijdelijke wet voor mensen met een beperking zijn:

 • Toegankelijkheid van de stemlokalen en het stemproces blijft de norm.
 • Alle maatregelen moeten toegankelijk en begrijpelijk gecommuniceerd worden.
 • Het recht om je stem uit te kunnen brengen staat voorop.
 • Alle veiligheidsmaatregelen om besmettingsgevaar uit te sluiten zijn daarop gericht.
 • Assistentie verlening in het stemhokje blijft hiermee mogelijk.
 • De kiezer beantwoordt voor zichzelf de vragen uit de gezondheidscheck.
 • De kiezer die weet dat hij niet aan de gezondheidscheck voldoet, betreedt het stemlokaal niet en kan op een andere manier stemmen.
 • Het aantal stembureaus wordt uitgebreid zodat piekmomenten meer verspreid worden.
 • Voor mensen die niet in staat zijn op de dag zelf naar het stembureau te komen is de mogelijkheid om iemand te machtigen uitgebreid van 2 naar 3 personen.
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om stembureaus al enkele dagen eerder open te stellen>
  Ook de mogelijkheid van schriftelijk stemmen wordt onderzocht.

Bron: Ieder(in)