24 september 2018

Toegankelijkheid in vervoer blijft grote zorg

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer lijken ten koste te gaan van de toegankelijkheid. Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om hier iets aan te doen.

Een aantal gemeenten zetten kleinere vervoersmiddelen in die worden bestuurd door vrijwillige chauffeurs. De vrijwillige chauffeurs geven aan dat zij niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het veilig vervoeren van mensen in een rolstoel of mensen met gedragsproblematiek. Hierdoor blijven mensen met een beperking staan.

Ook wordt er te weinig rekening gehouden met reizigers met een beperking bij vraag gestuurd vervoer. Vraaggestuurd vervoer houdt in dat  een bus rijdt niet meer volgens een bepaald schema rijdt, maar op basis van de vraag die er is. Dit kan een negatief effect hebben voor reizigers met een beperking.

Daarnaast wordt het steeds drukker op het Nederlandse spoor. De treinen zitten te vol waardoor reizen voor mensen met een beperking lastig wordt. Ieder(in) vraagt de Kamer deze ontwikkelingen goed te volgen en steeds opnieuw naar de toegankelijkheid te kijken.

Bron: Iederin