16 mei 2019

Training bewindvoerders verkleint risico op recidive

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) traint Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
(BPBI) haar leden op het herkennen van en omgaan met cliënten met een lichte
verstandelijke beperking (lvb).

Die na een periode in detentie weer terugkeren in de
maatschappij. Vrijdag 10 mei hebben in Utrecht de eerste zestien cursisten de
training, die door MEE is ontwikkeld, met een certificaat afgesloten.
Zie hier voor het hele persbericht: PB 190513 Training bewindvoerders verkleint risico op recidive