6 december 2022

Training “Herkennen en effectief communiceren met mensen met een LVB”

Wouter en Evert zijn door Johan Vlasma, van MEE Noord, gevraagd om weer deel te nemen aan de training “Herkennen en effectief communiceren met mensen met een LVB”.
Dit is een training gegeven door MEE Noord met de gemeente Leeuwarden. Je gaat dan in gesprek met iemand van MEE Noord, in dit geval Johan Vlasma, die stelt dan vragen en met de antwoorden kan de gemeente dan mee aan de slag.

Het is de bedoeling dat de gemeente meer kan betekenen voor mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking).
Maandag 14 november waren Wouter en Daniëlle (invalcoach) naar Leeuwarden geweest om deze training te volgen.
Wouter kreeg de vragen van Johan, van MEE Noord, en Daniëlle was mee ter ondersteuning/foto’s te maken.

De vragen die Johan stelde waren o.a.: Waar loop je tegen aan, als je bij de gemeente komt, hoe is de informatie (die je krijgt). Er kwam ook nog een vraag van iemand van de gemeente: Hoe vind de doelgroep (mensen met een LVB) de informatie die ze krijgen van de gemeente, dus wat kan er verbeterd worden.
Dit keer was de afdeling ‘inkomensconsulenten’ aanwezig bij de training.

Evert mag donderdag 15 december de training volgen in Leeuwarden. Daarna wordt er gekeken of we dit in het nieuwe jaar dit weer gaan oppakken. Het lijkt ons leuk om ook in het nieuwe jaar weer mee te werken aan deze trainingen.

In het nieuwe jaar mogen zij ook weer naar Leeuwarden om deze traingingen te gaan doen. We werken met plezier samen met Johan Vlasma/Mee Noord.

Training MEE Noord Leeuwarden