24 april 2024

Training les 1 Technologisch…toch NHL Stenden

Op woensdag 24 april gaven Harro en (inval) coach Daniëlle de eerste les van de training Technologisch….toch op de NHL Stenden te Leeuwarden.

Deze training bestaat uit 3 lessen. Deze les ging over technologische hulpmiddelen die te  gebruiken zijn in de zorg. Een aantal studenten kenden de LFB al omdat ze eerder een training van Evert hebben gehad. De studenten deden goed mee en er ontstond een interessant gesprek over de schermtijd die de studenten moesten opzoeken, sommige schrokken toch wel van de tijd die ze te zien kregen s’morgens om 10:00 uur.

Verder vertelden de studenten welke hulpmiddelen zij kenden vanuit hun praktijk of werkplek. Iemand vertelde bijvoorbeeld over een soort kluis die medicijnen op een bepaalde tijd kon afgeven. Ook kwam de traplift naar voren, Harro legde uit waar je die kunt aanvragen. Het was een inspirerende ochtend en we kijken uit naar de andere lessen.