15 mei 2024

Training les 3 Techno…logisch, toch?! NHL Stenden

Vandaag hebben ervaringsdeskundigen Harro en Marije de derde les gegeven van Techno…logisch, toch?! We hebben eerst de groep gevraagd wat ze nog wisten van de 2e les.

Hierbij moesten de studenten even  goed nadenken. Na wat hulp konden sommige studenten hier een goed antwoord op geven. Hierna hebben de groep een aantal  hulpmiddelen uit laten beelden. Er waren een paar makkelijke hulpmiddelen bij en een paar moeilijke waarbij ze heel creatief moesten zijn en goed moesten overleggen om dit uit te beelden.

Hierna hebben we 2 filmpjes laten zien, hier hebben we nog over na gepraat wat de voordelen en nadelen zijn voor een persoon die de hulpmiddel gebruikt. Daarna was het de beurt aan de studenten, om hun presentatie te presenteren aan de groep. Ze zijn met goede hulpmiddelen gekomen, en hebben dit allemaal goed uitgelegd aan de groep. De groep kon ook nog vragen stellen aan diegene die de presentatie gaven.

De groep gaf aan ons complimenten over de drie lessen van Techno…logisch, toch?!
Ze hebben er veel van geleerd en zijn bewust geworden dat er meer te halen valt wat betreft de technologie in de zorg.