30 november 2021

Trainingen MEE Noord met gemeente Leeuwarden

Frank Dijkstra, coach STERKplaats Leeuwarden, is gevraagd door Johan Vlasma van MEE Noord (voorheen MEE Friesland), om een training te geven met LVB’ers van de LFB aan de gemeente Leeuwarden.
Frank dacht toen aan Evert en Wouter van LFB STERKplaats Wolvega om die de training te doen.

We begonnen donderdag 16 september met een voorgesprek met Frank, Evert, Wouter en Johan.
Er werd uitgelegd wat de bedoeling was van de training voor de gemeente Leeuwarden.
Het doel van de training was om gemeente Leeuwarden les te geven hoe je omgaat met mensen met een LVB. (Licht verstandelijke beperking)
Johan Vlasma stelde de vragen aan Evert en/of Wouter, net wanneer diegene aan de beurt was.
De vragen die gesteld werden waren onder andere:
– Naar welke school ben je geweest;
– Hoe vond je het op school;
– Wat vind je spannend om te doen;
– Krijg je hulp;
– Waar krijg je hulp bij;
– Waar ben je trots op;
– Wat vind je belangrijk om te vertellen.

De training duurde een uurtje en in totaal waren het 6 trainingen waarvan een deel online was in verband met de corona regels.
De laatste was op 29 november en was Evert aan de beurt.

Mee Noord